Ardas in english |Pritham Bhagouti Simar Kai

Ardas in english

Ik-Oankar Waheguroo Ji Ki Fateh Sri Bhagouti ji Sahai

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai Sri Harkrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye.

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai. Sabh Thai Ho-e Sahaai

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Hoe Sahaai

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji

Waheguroo

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa,

Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee,

Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe,

Bund Bund Kuttai, Khopriya Luhayiya,

Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge,

Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya Dharam Nehee Haariye,

Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee

Kamaaee Daa Dhiyaan

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur

Ke Bolo Ji Waheguroo

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo Waheguroo

Waheguroo Chit Aavai

Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it,

Deg Teg Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet,

Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji Waheguroo

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan,

Bibek Daan, Bharosaa Daan,

Daanaa Sir Daan Naam Daan,

Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug Attal,

Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo Sikhaa Daa Man Neevaa,

Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap Waheguroo

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan,

Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita Waheguroo (Aap Di Hazoori)

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney.

Seyee Piyare Mel,

Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai,

Naanak Naam Chardi Kala,

Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa

Waheguroo Ji Ki Fateh

ardas in Punjabi | ਅਰਦਾਸ

गणेश अमृतवाणी

Leave a Comment