Pehla maran kabool | ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ | पहिला मरणु कबूलि

Pehla maran kabool | ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ | पहिला मरणु कबूलि ਸਲੋਕ ਮ : ੫ ॥ ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥ ਇਹ ਵਾਕ ਸਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ … Read more